Physics                                       Models                                        Results

 

Orbits, Satellites, Rockets

 

F = m ∙ p’’

 

Fg = G ∙ m1 ∙ m2 / r2

 

 

 

bodies in freefall

p’’ = G ∙ m2 / r2

 

satellites

Apollo trajectory

Juno trajectory

 

 

Electrical Circuits

 

vR = i ∙ R

vC’ = i / C

iL’ = V / L

 

low-pass filter

iL’ = (vSvC)/L

vC’ = ( iL + (vS -  vC/R))/C

 

Rigid Body Dynamics

 

F = m ∙ p’’

Г = I ∙ a’’

Fs = - k ∙ p

Fd = - m ∙ v

Fl = 0.5 ∙ d ∙ v2 ∙ s ∙ CL

auto suspension

VEX robot

ia’=(va - R×ia - Kb× w)/L

q’=w

w’ =  ( Km× ia   - B× w )/ J

airplane simulator

 

 

 

Heat Transfer

 

q = - k ∙ (∂T / ∂x, ∂T / ∂y)

T = (1/c)  ∙ heat energy / vol.

 

time-dependent heat transfer

∂T/ ∂t = C∙(∂2T/ ∂x2, ∂2T/ ∂y2)

The Wave Equation

 

F = m ∙ p’’

 

 

 

 vibrating string

2u / ∂2t = C∙∂2u/∂x

 

vibrating surface

2u / ∂2t = C∙(∂2u/∂x, ∂2u/∂y) 

            

Stress and Strain

 

 

 

 

Fluid Dynamics

 

F = m ∙ p’’

Г = I ∙ a’’

Reynold’s Transport Thrm

t = F / A = m (v/L)

 

 

 

 

Navier-Stokes Equations

.

.

 

Maxwell’s Equations

 

 

electromagnetic radiation model = Maxwell’s equations